9 Kasım 2018-24 Kasım 2018 tarihleri arasında yurt dışında olacağım için hasta kabul edemeyeceğim

2018 Kongre Programı

4. Klinik İmmünoloji Kongresi

image7

11 Nisan 2018 Ana Salon saat 16:15- 16:30 

Konuşma Başlığı:   

Hangi immün yetmezliklerde immünglobulin tedavisi ?

Kongre sayfası

The Isıl Barlan Symposıum on Prımary Immunodefıcıency

image8

20 Nisan 2018 Saat: 16:30 - 17:30

Konuşma Başlığı

DCLRE1C (ARTEMIS) mutations causing different phenotypes of immunodefciency 

Sempozyum Sayfası

13. Çocuk Alerji ve Astım Kongresi

image9

Kongre Sayfası

İnek Sütü Protein Alerjisi Atölyesi

image10

29 Nisan 2018 saat: 11:30-12:00

Konuşma Başlığı:

İnek sütü protein alerjisinde güncel tedavi yaklaşımları

Toplantı programı

Batman J Project Meeting

image11

03.05.2018 Saat: 18:45-19:00

Primer İmmün Yetmezlik (PİY) Tanı ve Tedavisi Eğitim Toplantısı 

Konuşma Başlığı:

Primer İmmün Yetmezlikte Tedavi 

Toplantı Programı

Çocuk Alerji ve Astım Sempozyumu

image12

05 Mayıs 2018 saat : 09:30 - 11:00

Konuşma Başlığı

Astımın uzun süreli tedavisine güncel yaklaşım

KOnuşma Programı